درس 1- رفتن به آنجا

Content Test

درس 1- رفتن به آنجا

معلومات عمومی

بعد از یک سلسله معرفی، فعلا وقت امتحان گرفتن از بخش اول فرا رسیده است.
در این بخش، ما در مورد قوانین مهاجرت که در کشورهای خلیج قابل تطبیق میباشند، چگونگی چک کردن وضعیت ویزا و یا مجوز کاری شما، و مراحل که باید برای رسیدن به یکی از کشورهای خلیج اتخاذ نمود را ارائه خواهیم نمود.
در درس دوم، شما معرفی کوتاهی در مورد شش کشور های خلیج را خواهی داشت و به ادامه آن معلومات در مورد مردم، دین و فرهنگ منطقه ارائه خواهد شد.
درس آخر این بخش لیست از باید ها و نباید های که باید در کشورهای خلیج مدنظر گرفت را خواهی آموخت.
شورای همکاری خلیج

Views
6341 Total Views
4 Members Views
6337 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Мубодила даршабакаҳои иҷтимоӣ
Мубодилаи пайвандак
Барои мубодила дар шабакаҳои иҷтимоӣ истиноди доимиро истифода баред
Мубодила ба тариқи почтаи электронӣ

Please login to share this webpage by email.