درس 1- رفتن به آنجا

Content Test

درس 1- رفتن به آنجا

معلومات عمومی

بعد از یک سلسله معرفی، فعلا وقت امتحان گرفتن از بخش اول فرا رسیده است.
در این بخش، ما در مورد قوانین مهاجرت که در کشورهای خلیج قابل تطبیق میباشند، چگونگی چک کردن وضعیت ویزا و یا مجوز کاری شما، و مراحل که باید برای رسیدن به یکی از کشورهای خلیج اتخاذ نمود را ارائه خواهیم نمود.
در درس دوم، شما معرفی کوتاهی در مورد شش کشور های خلیج را خواهی داشت و به ادامه آن معلومات در مورد مردم، دین و فرهنگ منطقه ارائه خواهد شد.
درس آخر این بخش لیست از باید ها و نباید های که باید در کشورهای خلیج مدنظر گرفت را خواهی آموخت.
شورای همکاری خلیج

Views
1209 Total Views
2 Members Views
1207 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this webpage by email.